O mnieBlogGitHub

CSS in JS

15 October, 2019 - 1 min read

Gdy widzę kogoś, kto używa Reacta, a stosuje globalne pliki CSS, to bolą mnie zęby (choć nie tak bardzo, gdy widzę, jak ktoś tworzy większą aplikację w Reakcie-Reduksie, a nie korzysta z TypeScripta - żal mi takiego biedaka; ale to opowieść na inną okazję). Od kiedy zacząłem korzystać z biblioteki (Material UI)[https://material-ui.com/] (Reaktowe komponent implementujące Material Design), bardzo mi się spodobało to, że mogę stylować komponenty lokalnie za pomocą CSS-in-JS (czyli reguły CSSa pisane w JS/TS). To po prostu jest wygodne, a do tego ma kilka innych plusów, o których można sobie poczytać przeglądając poniższą prezentację: https://speakerdeck.com/vjeux/react-css-in-js

Jeśli jeszcze nie czujesz się przekonany, zajrzyj też tu: https://medium.com/seek-blog/a-unified-styling-language-d0c208de2660

P.S. Istnieje wiele rozwiązań typu CSS-in-JS, nie tylko to, które jest "zaszyte" w Material UI, np.:

  • Styled Components,
  • Galmorous,
  • Emotion.
© 2020, Built with Gatsby