Enumerable.Range w JavaScripcie

2020-04-10

W C# zdarza się czasami napisać taki kod:

var collection = Enumerable.Range(0, 10).Select(i=> $"Item number {i}" );

Ale jak to zrobić w JS? Oto sprytny myk:

const collection = [...Array(5).keys()].map(i => `Item number ${i}`)

Źródło: https://stackoverflow.com/a/10050831/2017882

Dobre, nie? :)


Robert Skarżycki - zdjęcie profilowe

Pisanina, której autorem jest Robert Skarżycki - programista .NET, mąż szczęśliwej żony, rodzic
moje bio
mój Twitter
mój LinkedIn
moje szkolenia i warsztaty

© 2022, Built with Gatsby & passion