AutoMapper - flatten

2020-02-18

Od dawna wiedziałem, że AutoMapper ma bardzo wygodną - domyślną - funkcję, automatycznego rozpoznawania poprawnego mapowania między zagnieżdżonymi obiektami a ich spłaszczonymi wersjami. Przykładowo:

class Car
{
  public string Vin {get;set;}
  public string Model {get;set;}
  public Person Owner {get;set;}
}

class Person
{
  public string Id {get;set;}
  public string FirstName {get;set;}
  public string LastName {get;set;}
}

Możemy bez problemu zmapować na spłaszczoną wersję:

class CarDto
{
  public string Vin {get;set;}
  public string Model {get;set;}
  public string OwnerId {get;set;}
  public string OwnerFirstName {get;set;}
  public string OwnerLastName {get;set;}
}

Wystarczy zdefiniować zwykłe mapowanie między typami Car i CarDto - AutoMapper sam rozpozna, że “podobiekt” Owner należy “spłaszyczyć” do właściwości z prefiksem Owner*:

configuration.CreateMap<Car, CarDto>();

Co zrobić, gdy potrzebujemy wykonywać mapowanie w drugą stronę? To znaczy - mamy spłaszczony obiekt, a chcemy mapować do zagnieżdżonego obiektu (każdy przyzna, że lepsza jest taka struktura niż litania właściwości z takim samym prefiksem). Okazuje się, że to jest banalnie proste - wysatrczy przy definiowaniu mapowania dodać ReverseMap, tj.:

configuration.CreateMap<Car, CarDto>()
  .ReverseMap();

Co więcej, dodając specjalne metody typu ForMember czy ForPath możemy “customizować” tę odwrotną mapę - tak jakbyśmy konfigurowali zwykłe mapowanie.

Całkiem zgrabne, prawda?


Robert Skarżycki - zdjęcie profilowe

Pisanina, której autorem jest Robert Skarżycki - programista .NET, mąż szczęśliwej żony, rodzic
moje bio
mój Twitter
mój LinkedIn
moje szkolenia i warsztaty

© 2022, Built with Gatsby & passion